Θερινή Ακαδημία Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτών

Στόχος της Ακαδημίας Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτών είναι να είναι μια πρωτοπόρος εκπαίδευση που να βασίζεται στις ανάγκες εξειδίκευσης όσων εκπαιδεύουν στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης.

Η Ακαδημία Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτών καινοτομεί στην εκπαίδευση της νέας γενιάς περιβαλλοντικών εκπαιδευτών. Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι ικανοί να συνεισφέρουν με επιτυχία σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κρουαζιερόπλοια, μουσεία, κήπους (σχολικούς, βοτανικούς, ζωολογικούς) και στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Συνεπώς οι συμμετέχοντες θα ενταχθούν στην τυπική, μη τυπική και άτυπη προώθηση υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς.

Το πρόγραμμα της Θερινής Ακαδημίας δομείται σε 6 θεματικές ενότητες με βάση τις αρχές που ορίζει το πρότυπο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της National American Association of Environmental Educators (NAAEE).

Η δομή του προγράμματος σε θεματικές ενότητες:

Θεματική Ενότητα 1:  Περιβαλλοντική Παιδεία

Θεματική Ενότητα 2:  Θεμέλια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Θεματική Ενότητα 3:  Επαγγελματικές Ευθύνες του Περιβαλλοντικού Εκπαιδευτή

Θεματική Ενότητα 4:  Σχεδιασμός και εφαρμογή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Θεματική Ενότητα 5:  Ενίσχυση της μάθησης και προώθηση της συμμετοχής

Θεματική Ενότητα 6:  Εκτίμηση και αξιολόγηση

Στα πλαίσια των παραπάνω θεματικών ενοτήτων, πραγματοποιούνται διαλέξεις, ειδικές ομιλίες και  διαδραστικές πρακτικές (ασκήσεις προσομοίωσης αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης, παιχνίδια ρόλων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους περιβαλλοντικούς πρόσφυγες, κ.α.), σε ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις. Επίσης, πραγματοποιούνται εκδρομές με σκάφη και μαθήματα εν πλω.

Οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες του προγράμματος είναι μέλη ΔΕΠ τμημάτων ΑΕΙ, εξειδικευμένοι εκπρόσωποι του Δημόσιου Φορέα, ειδικοί περιβαλλοντικοί επιστήμονες, εκπρόσωποι μεγάλων Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, επαγγελματίες δημοσιογράφοι, φωτογράφοι, σκηνοθέτες και ψυχολόγοι.

Πιστοποιητικό

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Πιστοποιητικό παρακολούθησης (5 πιστωτικών μονάδων ECTS), το οποίο είναι αποδεκτό από όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα Ελλάδας και εξωτερικού. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης φέρουν τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και απονέμονται μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η παρακολούθηση του προγράμματος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή επισκεφτείτε την επίσημη σελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (εδώ)

Φωτογραφίες

TOP