Έρευνα

2022

 • Walter Leal Filho, W.L., Wolf, F., Moncada, S., Salvia, A., Balogun, A-L. B., Skanavis, C.,Kounani, A. and Nunn, P. 2022. Transformative adaptation as a sustainable response to climate change – insights from large-scale case studies, Springer’s Mitigation and Adaptation Strategies to Global Change (https://www.springer.com/journal/11027), 27(20):19-26
 • Marini, K., Giannakopoulou, S., Merkouriadi, G., Papadaki, D., Plaka, V. and Skanavis, C. 2021. Psychological Impact of COVID-19 Pandemic During 2020, Psychology Research, 11(8):333-343
 • Kouna A., Barbouti-Baloti P., and Skanavis C. (2022). Climate Change:Health and Safety of Workers, In Manolas I. & Leal Filho, W (Eds), The Academic Language of Climate Change: An Introduction for Students and Non-native Speakers, Hamburg University of Applied Science, Germany, 4:21-26, in press
 • Pantiora D., Theodoulou I., and Skanavis C. (2022). Climate Change and Art, In Manolas I. & Leal Filho, W. (Eds), The Academic Language of Climate Change: An Introduction for Students and Non-native Speakers, Hamburg University of Applied Science, Germany, 14:91-96, in press
 • Tsagaki-Rekleitou E., Oikonomou V., Boukouvala A-D., Tsatsou M., Skreka Th., and Skanavis C. (2022). Climate Change and Health: The Case of Infectious Diseases, In Manolas I. & Leal Filho, W. (Eds), The Academic Language of Climate Change: An Introduction for Students and Non-native Speakers, Hamburg University of Applied Science, Germany, 22:151-158, in press
 • Skanavis C., Sardi C., and Zapanti G.-T. (2022). Environmental Communication and Health Promotion’’, Handbook of Sustainability Science in the Future, Leal Filho, W. (Ed), in press
 • Karamperis M., Sardi C., Skanavis C. (2022). COVID-19 impact on the SDGs and the role of Environmental Communication, In Skanavis C. & Papanis E., Eds., Environmental Education and Health Promotion. Sideris Publication., ISBN e-book (epub): 978-960-08-0924-4, pp: 13-40
 • Matthakoula V., Sardi C., Skanavis C. (2022). Health effects of the increase in particulate matter of PM2.5 and PM10 diameter in the area of Volos. In Skanavis C. & Papanis E., Eds., Environmental Education and Health Promotion. Sideris Publication. ISBN e-book (epub): 978-960-08-0924-4, pp: 41-64
 • Sardi C., Vourdougiannis L., Skanavis C. (2022). An initial assessment of COVID-19 effect on tourist behaviour: the case of Linaria Marina, Skyros. In Skanavis C. & Papanis E., Eds., Environmental Education and Health Promotion. Sideris Publication. ISBN e-book (epub): 978-960-08-0924-4, pp: 65-88 
 • Skanavis C. Sardi C., Koukoulis T., Zapanti G.-T., (2022). Specialized health protocol training program for COVID-19 at University of West Attica. In Skanavis C. &Papanis E., Eds., Environmental Education and Health Promotion. Sideris Publication. ISBN e-book (epub): 978-960 -08-0924-4, pp: 89-114
 • Lingos A., Mylonas F., Skanavis C. (2022). Ecotherapy against climate change. In Skanavis C. &Papanis E., Eds., Environmental Education and Health Promotion. Sideris Publication. ISBN e-book (epub): 978-960-08-0924-4, pp: 115-128
 • Bakogianni E., Mylonas F., Skanavis C. (2022). Engaging ecotherapy approaches in primary school system: teachers’ perceptions. In Skanavis C. & Papanis E., Eds., Environmental Education and Health Promotion. Sideris Publication. ISBN e-book (epub): 978-960-08-0924-4, pp: 129-152
 • Klioumis N., Sardi C., Skanavis C. (2022), Child sexual abuse and ecotherapy. In Skanavis C. &Papanis E., Eds., Environmental Education and Health Promotion. Sideris Publication. ISBN e-book (epub): 978-960-08-0924-4, pp: 153-170
 • Plaka V., Sardi C., Papageorgiou S., Tzivelou E.-E., MorikiE. and Skanavis C. (2022), An Environmental Education Kit designed at port settings for a New Generation of Environmental Stewards: a pilot study. In Skanavis C. &Papanis E., Eds., Environmental Education and Health Promotion. Sideris Publication. ISBN e book (epub): 978-960-08-0924-4, pp: 171-184
 • Θεοδούλου I., Παντιώρα Δ., Γιαννακοπούλου Σ., Σάρδη Χ., Σκαναβή Κ. (2022), Η Περιβαλλοντική τέχνη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Προαγωγή Υγείας, (Επιμ.: Σκαναβή Κ. &Παπάνης Ε.). Εκδόσεις Σιδέρη. ISBN e-book (epub): 978-960-08-0924-4, σελ: 219-236
 • Στατήρη Α., Νοταρά Β., Σκαναβή Κ. (2022), Επίπεδο γνώσεων και στάσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με το νεανικό σακχαρώδη διαβήτη. Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Προαγωγή Υγείας, (Επιμ.: Σκαναβή Κ. &Παπάνης Ε.). Εκδόσεις Σιδέρη. ISBNe-book (epub): 978-960-08-0924-4, σελ: 237-250 
 • Κούνα Α., Μπαρμπούτη-Μπαλωτή Π., Σκαναβή Κ. (2022), Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία, ασφάλεια και παραγωγικότητα των εργαζομένων. Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Προαγωγή Υγείας, (Επιμ.: Σκαναβή Κ. &Παπάνης Ε.). Εκδόσεις Σιδέρη. ISBNe-book (epub): 978-960-08-0924-4, σελ: 307-324 
 • Δινούση Γ., Νοταρά Β., Σακελλάρη Ε., Σκαναβή Κ. (2022), Ατμοσφαιρική ρύπανση και καρδιαγγειακά νοσήματα. Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Προαγωγή Υγείας, (Επιμ.: Σκαναβή Κ. &Παπάνης Ε.). Εκδόσεις Σιδέρη. ISBN e-book (epub): 978-960-08-0924-4, σελ: 343-362
 • Γιατρομανωλάκη Φ., Σάρδη Χ., Παπαδάς Ι., Σκαναβή Κ. (2022), Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και στάσεις καταναλωτών στην Ευρώπη: Παράγοντες επιρροής. Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Προαγωγή Υγείας, (Επιμ.: Σκαναβή Κ. &Παπάνης Ε.). ΕκδόσειςΣιδέρη. ISBNe-book (epub): 978-960-08-0924-4, σελ: 363-378
 • Θεοδούλου, Ι., Σκαναβή, Κ., (2022).“Artout of Trash” Tέχνη από Σκουπίδια. (Προωθούμε Περιβαλλοντική Αφύπνιση και Ευαισθητοποίηση – Κάνουμε Οικοθεραπεία μέσα από την Περιβαλλοντική Τέχνη). Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (PROJECT ΤRASH ART KAI TOY SKYROS PROJECT) Θεματικό κύκλο Θεματικός Άξονας: Φροντίζω το Περιβάλλον: 3. Παγκόσμια & Τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά Προγράμματα & Εφαρμογές Εργαστηρίων από την Πιλοτική Εφαρμογή & Νέες προτάσεις 2021 – 2022 Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σύμφωνα σύμφωνα με την υπ. αρ. 94236/ΓΔ4/29-7-2021 (ΦΕΚ3567/4-8-2021) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της πρόσκλησης της με αρ. 21/19-04-2022 Πράξης του ΔΣ του ΙΕΠ, για την υποστήριξη της εφαρμογής των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» για το σχολικό έτος 2022-2023  «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις».
 • Θεοδούλου, Ι., Βαμβακοπούλου, Μ., Σκαναβή, Κ., (2022). Κλιματική Αλλαγή και Τέχνη (TrashArt). Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσα από την κατασκευή έργων Τέχνης από “άχρηστα” υλικά» Θεματικό κύκλο Θεματικός Άξονας: Φροντίζω το Περιβάλλον: 3. Παγκόσμια & Τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά Προγράμματα & Εφαρμογές Εργαστηρίων από την Πιλοτική Εφαρμογή & Νέες προτάσεις 2021 – 2022 Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σύμφωνα σύμφωνα με την υπ. αρ. 94236/ΓΔ4/29-7-2021 (ΦΕΚ3567/4-8-2021) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της πρόσκλησης της με αρ. 21/19-04-2022 Πράξης του ΔΣ του ΙΕΠ, για την υποστήριξη της εφαρμογής των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» για το σχολικό έτος 2022-2023 «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις».

 

2021

 • Θεοδούλου, Ι., Παντιώρα, Δ., Σκαναβή, Κ., (2021). Φέρνουμε τη φύση στην τάξη και κάνουμε τα πάρκα τάξη μας. Η δημιουργία ενός Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου  Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης.(Προωθούμε Περιβαλλοντική Αφύπνιση και Ευαισθητοποίηση – Αναζωογονούμαστε μέσα από την Περιβαλλοντική Τέχνη). Θεματικό κύκλο Φροντίζω το περιβάλλον προκειμένου να δοκιμαστεί στην πιλοτική εφαρμογή της δράσης «Πλατφόρμα 21+: Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την υπ. αρ. 20/22-04-2021 Πράξη του ΔΣ «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» για το σχολικό έτος 2021-2022.
 • Θεοδούλου, I., Σκαναβή, K.,& Μυλωνά, Φ. 2021. Οι θεραπευτικές προεκτάσεις της χρήσης της τέχνης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ. (Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση &Ψυχική Υγεία), εκδόσεις Ι. Σιδέρη, σελ. 27-35
 • Μυλωνά, Φ., Σκαναβή, K.,&Θεοδούλου, I. 2021. Πανδημία Covid-19 και κλείσιμο σχολείων: Η εξ αποστάσεως περιβαλλοντική εκπαίδευση σε μαθητές δημοτικού, Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ. (Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση &Ψυχική Υγεία), εκδόσεις Ι. Σιδέρη, σελ. 25-32
 • Plaka, V., Marini, K., Katsaouni, A., Rizou, D., Sardi, C., Skanavis, V., Alexopoulos, T., and Skanavis, C. 2021. Awareness Concerning Volunteerism, Philanthropy and Environment-A Comperative Study Between Mati and Skyros, Psychology Research, 11(4):161-175 
 • Vallianou, Κ., Alexopoulos, Τ., Plaka, V., Seleventi, M.K., Skanavis, V. and Skanavis, C. 2020. Building Resilient Communities: The Traumatic Effect of Wildfire on Mati, Greece, International Journal of Psychological and Behavioral Sciences, 14(6):411-418
 • Antonopoulos, G. and Skanavis,C. 2020. Promoting an Environmental Awareness Center to enhance educational activities in Linaria port, Skyros, International Journal of Green Economics, 95-107
 • Plaka V., Sardi C., Psomadaki I., Kouleri O., Skanavis C. (2021) SkyrosIsland in the Front  Line of Sustainable Development Promotion. In: Leal Filho W., Krasnov E.V., GaevaD.V. (eds) Innovations and Traditions for Sustainable Development. World Sustainability Series. Springer, Cham, pp. 417-428
 • Σκαναβή, K.,Σάρδη, X., και Σεπεντζή, Β. 2021, ‘’COVID-19 και περιβαλλοντικήκακοποίηση: Η επόμενη μέρα’’, Συλλογικός Τόμος: Διεπιστημονική  προσέγγιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19 ( Επιμ.: Α.Μπούνα-Βαίλ& Ε. Παπάνης), Εκδόσεις ηδυέπεια, Αθήνα, σελ. 304-318
 • Σάρδη, Χ., Λίγγος, Α.,Καραμπέρης, Μ., Ζαπάντη,Γ-Θ., και Σκαναβή, Κ. 2021, ‘’COVID-19 και ανθρώπινη ευεξία: Ο ρόλος της οικοθεραπείας την εποχή της Ανθρωπόκαινου’’, Συλλογικός  Τόμος: Διεπιστημονική προσέγγιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid 19 ( Επιμ.: Α.Μπούνα-Βαίλ& Ε. Παπάνης), , Εκδόσεις ηδυέπεια, Αθήνα, σελ. 290-303
 • Αξυπολύτου, Δ., Πλάκα, Β., Θεοδούλου, Ι. και  Σκαναβή, Κ. 2021. Το έργο, ο βίος και η επιρροή της VandanaShiva, Τόμος "Περιβαλλοντική σκέψη στον 20ο αιώνα", 17:289-304

 

2020

 • Kounani, A. and Skanavis, C. 2020. Resilience of Greek Communities Hosting Climate Migrants: The Perceptions of Environmental Educators. In: Leal Filho W. (eds) Handbook of Climate Change Resilience. Springer, Cham,  635-660
 • Κounani, A., Drãgoi, C., Theodoulou, I., and Skanavis, C. 2020. Managing Climate Inflows: The case of Greece, Handbook of Climate Change Management: Research, Leadership, Transformation, pp. 1-12
 • Καραευαγγέλου, Π. Ρ., Πλάκα, Β., Θεοδούλου, Ι., Μερκουριάδη, Γ., Παπαδάκη, Δ., και Σκαναβή, Κ. 2020   LosAngelesEco-Village, Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 12ος Τόμος: Οικολογικά Χωριά: Μελέτες Περίπτωσης, σελ. 144 - 158
 • Κωστούρος, N., Σκαναβή, K. και Πλάκα, B. 2020. CONSERVATION INTERNATIONAL: ΙΔΡΥΣΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ, στο Πράσινες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στο Παγκόσμιο Σύστημα (επιμέλεια Μανωλάς Ε.), κεφάλαιο 2:21-34
 • Γενιτσαρίδη, Α.,  Σκαναβή, Κ., Πλάκα, Β., Μορίκη, Ε. και Ζουριδάκη, Φ. 2020. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ WWF ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ στο Πράσινες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στο Παγκόσμιο Σύστημα (επιμέλεια Μανωλάς Ε.), κεφάλαιο 5:75-94 
 • Θεοδούλου, Ι., Πλάκα, Β., Σκαναβή, Κ., (2020). Το θέατρο ως μέσο ανάπτυξης οικολογικής συνείδησης στην κοινωνία του αύριο. Θεματικό κύκλο Φροντίζω το περιβάλλον προκειμένου να δοκιμαστεί στην πιλοτική εφαρμογή της δράσης «Πλατφόρμα 21+: Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κεφ. Α΄ του Ν. 4692/2020 (Α’ 111) «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις».

 

2019

 • Filho, W.L., Skanavis, C., Kounani, A., Brandli, L.L., Shiel, C., Paço, Ad., Pace, P., Mifsud, M., Beynaghi, A., Price, E., Salvia, A.L., Will, M., Shula, K. 2019. The role of planning in implementing sustainable development in a higher education context, Journal of Cleaner Production, 235: 678-687, doi: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.06.322.
 • Kounani, A., Skanavis, C. Marini, K. and Plaka, V. 2019.  Waste Management Perceptions of Aegean Islands’ Residents: A footprint due to Refugee Inflows, Int. J. of Environment and Waste Management, in press
 • Tsantopoulos, G., Skanavis, C., Bantoudi, D., Petkou, F. and  Dalamagkidou, A. 2018. Assessing Preference of Informal Environmental Education Sources for Greek Primary School Students, International Journal of Environmental and Science Education, 13(3): 357-371
 • Maripas-Polymeris, G., Kounani, A., Seleventi, M.Κ. and Skanavis, C. 2019. Diving Ecotourism as Climate Change Communicating Means: Greek Diving Instructors’ Perceptions. In: Leal Filho W., Hemstock S. (eds) Climate Change and the Role of Education. Climate Change Management. Springer, Cham, Ch 25: 435-455
 • Αρσένη, Ε., Σελεβέντη, Μ. Κ., Κουνάνη, Α. και Σκαναβή, Κ. 2019. Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και Περιβαλλοντικά Ζητήματα: Η Περίπτωση της Σκύρου, Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 11ος Τόμος: Κοινωνία και Περιβάλλον, Έκδοση Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Επιμέλεια: Σ. Γαλατσίδας, Ε. Μανωλάς και  Γ. Τσαντόπουλος, σελ. 12-26
 • Μπέλτσιου, Β., Αλεξάνδρου, Κ., Σελεβέντη, Μ. Κ., Κουνάνη, Α. και Σκαναβή, Κ. 2019. Σύγχρονα Περιβαλλοντικά Ζητήματα: Οι Απόψεις των Κατοίκων της Σκύρου, Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 11ος Τόμος: Κοινωνία και Περιβάλλον, Έκδοση Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Επιμέλεια: Σ. Γαλατσίδας, Ε. Μανωλάς & Γ. Τσαντόπουλος, σελ. 321-338
 • Kounani, A. and Skanavis, C. 2019. Resilient Cities in a Sustainable World. In: Leal Filho W., Azul A., Brandli L., Özuyar P., Wall T. (eds) Industry, Innovation and Infrastructure. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham, Ch 23:1-13
 • Kounani, A. and Skanavis, C. 2019. Migration and Sustainable Development. In: Leal Filho W. (eds) Encyclopedia of Sustainability in Higher Education. Springer, pp 1-13
 • Skanavis, C., Kounani, A., Tsamopoulos, K., Polymeris-Maripas, G., Koukoulis, A., Topaltsis, L. and Antonopoulos K., 2019. Implementing Sustainable Development through environmental camps: The case of Skyros Project.  Chapter in Handbook of Sustainability Reporting in Higher Education. Springer, Ch 9: 147-167
 • Skanavis, C., Antonopoulos, K., Plaka, V., Pollaki, S.P., Tsagaki-Rekleitou, Koresi, G. and Oursouzidou, Ch. 2019. Linaria Port: An Interactive Tool for Climate Change, In Leal Filho, W., Lackner, B., McGhie, H. (Eds) Addressing the Challenges in Communicating Climate Change Across Various Audiences. Springer, Berlin, Ch 18: 281-295
 • Tsamopoulos, K., Marini, K. and Skanavis, C. 2019. Media Based Education and Motivation Through Phrasing: Can they Affect Climate Change  willingness? In Leal Filho, W., Lackner, B., McGhie, H. (Eds) Addressing the Challenges in Communicating Climate Change Across Various Audiences. Springer, Berlin, Ch 22: 357-374
 • Antonopoulos, G., Avgerinos, E., Antonopoulos, K. and Skanavis, C. 2019. Communicating Sustainability: Promoting a self-assessment tool for Eco-Villages. In Leal Filho, W., Lackner, B., McGhie, H. (Eds) Addressing the Challenges in Communicating Climate Change Across Various Audiences. Springer, Berlin, Ch 19: 297-315
 • Theodorou, P., Vratsanou, K.C., Nastoulas, I., Kalogirou, E.S. and Skanavis, C. 2019. Climate Change Education Through DST in the Age Group “10–13” in Greece.  In Leal Filho, W., Lackner, B., McGhie, H. (Eds) Addressing the Challenges in Communicating Climate Change Across Various Audiences. Springer, Berlin, Ch 20: 317-337
 • Kounani, A., Skanavis, C., Koukoulis, T., Tsamopoulos, K., Maripas, G. and Balkanas, S. 2019. Climate Change Communication: a Friendly for Users App. In Leal Filho, W., Lackner, B., McGhie, H. (Eds) Addressing the Challenges in Communicating Climate Change Across Various Audiences. Springer, Berlin, Ch 17: 263-279
 • Maripas-Polymeris, G., Kounani, A., Seleventi, M. K. and Skanavis, C. 2019. Diving Ecotourism as Climate Change Communicating means: Greek Diving Instructors’ perceptions. International Symposium on Climate Change and the Role of Education, Bishop Grosseteste University, Lincoln, UΚ, 12-13 April 2019
 • Skanavis, C., Kounani, A., Tsamopoulos, K., Maripas-Polymeris, G., Koukoulis, T., Topaltsis, L. and Antonopoulos, K. 2019. Sustainable Development through environmental camps: The case of Skyros Project. Symposium on Sustainability Reporting in Higher Education, University of Edinburgh, Scotland, 14-15 March 2019

 

2018

 • Skanavis C., Antonopoulos K., Plaka V., Pollaki S.P., Tsagaki-Rekleitou, Koresi G. and Oursouzidou Ch., 2018. Linaria Port: An Interactive Tool for Climate Change, In Leal Filho, W., Lackner, B., McGhie, H. (Eds) Addressing the Challenges in Communicating Climate Change Across Various Audiences. Springer, Berlin, Ch 18
 • Tsamopoulos K., Marini K. and Skanavis C., 2018. Climate Change Motivation: Can language forms affect willingness? In Leal Filho, W., Lackner, B., McGhie, H. (Eds) Addressing the Challenges in Communicating Climate Change Across Various Audiences. Springer, Berlin. Ch 22
 • Avgerinos E., Antonopoulos G., Antonopoulos K. and Skanavis C., 2018. Communicating Sustainability: Promoting a self-assessment tool for Eco-Villages. In Leal Filho, W., Lackner, B., McGhie, H. (Eds) Addressing the Challenges in Communicating Climate Change Across Various Audiences. Springer, Berlin. Ch 19
 • Skanavis C., Theodorou P., Nastoulas I., Vratsanou K.C and Kalogirou E.S. 2018. Environmental Awareness through Digital Storytelling in middle schools in Greece.  In Leal Filho, W., Lackner, B., McGhie, H. (Eds) Addressing the Challenges in Communicating Climate Change Across Various Audiences. Springer, Berlin. Ch 20
 • Kounani A., Skanavis C., Koukoulis Th., Tsamopoulos K., Maripas G. and Balkanas S., 2018. Climate Change Communication: a Friendly for Users App. In Leal Filho, W., Lackner, B., McGhie, H. (Eds) Addressing the Challenges in Communicating Climate Change Across Various Audiences. Springer, Berlin. Ch 17
 • Ch. Fountas, Ch., Skanavis, C., Plaka, V. and Antonopoulos, K. 2018. Circular Tourism Through Small Eco-Marinas, Proceedings of 10th International Conference on Islands’ Tourism
 • Botzori, M., Seleventi, M. Κ., Kounani, Α., Skanavis, C. and Antonopoulos, K. 2018. Locals' perceptions about the environmental impacts of tourism: A pilot study at Linaria Port, Skyros Island, Greece, Proceedings of 10th International Conference on Islands’ Tourism
 • Vasdeki, E. N., Michail, M.I.,Vratsanou, C., Botzori, M., Marini, K., Petreniti, V., and . Skanavis, C. 2018. Emotional status affecting environmental decision-making: the case of environmental video expose. Further implications on Tourism audiences, Proceedings of 10th International Conference on Islands’ Tourism
 • Moriki, E., Marini, K., and Skanavis, C. 2018.  Connectedness to nature as a factor influencing well-being and the implications on nature-centered tourism”, Proceedings of 10th International Conference on Islands’ Tourism
 • Theodorou, P., Andriopoulos, C., Vourdougiannis, L., Skanavis, C. 2018. Environmental education empowers travelers: choosing bottled water”, Proceedings of 10th International Conference on Islands’ Tourism
 • Theodorou, P., Oursouzidou, Ch., Liapi, M.G and Skanavis, C., 2018. Therapeutic and Equine Tourism: an innovative challenge”, Proceedings of 10th International Conference on Islands’ Tourism
 • Theodorou, P., Kydοnakis, P., Lekakis, T., Panagiotounis, N.,  and Skanavis, C. 2018.  “Climate Change Education tailored to Tourists' Interests”, Proceedings of 10th International Conference on Islands’ Tourism
 • Ganiaris M.,Zouridaki F., Plaka  V.,  Skanavis C. Antonopoulos K. and  Avgerinos M. (2018)  In search for an Island to host an Ecovillage, International Conference of Protection and restoration of the environment XIV, Thessaloniki, 3-6 July 2018, p. 210-218
 • Kounani A. ,  Skanavis C. (2018) Refugee Crisis: Greek Residents Attitudes Towards Waste Management in their Region, International Conference of Protection and restoration of the environment XIV, Thessaloniki, 3-6 July 2018, p. 323-333
 • Theodorou P. ,  Vratsanou K.C.,  Moriki E.,  Botzori M.,  Karamperis M. and Skanavis C. (2018)  Recycling and Education Through Digital Storytelling in the Age Group "8-12" in Greece, International Conference of Protection and restoration of the environment XIV, Thessaloniki, 3-6 July 2018, p. 229-239
 • Topaltsis L. ,  Plaka V. and Skanavis  C. (2018) Raising Awareness on Climate Change Through Humor, International Conference of Protection and restoration of the environment XIV, Thessaloniki, 3-6 July 2018, p. 189-198
 • Koresi G.,  PlakaV. and  Skanavis C. (2018) Early Childhood Environmental Camp in a Greek Port,  International Conference of Protection and restoration of the environment XIV, Thessaloniki, 3-6 July 2018, p. 199-208
 • Theodorou P. , Kydonakis P. ,  Botzori M. and Skanavis C. (2018) Augmenten reality proves to be a breakthough in Environmental Education, International Conference of Protection and restoration of the environment XIV, Thessaloniki, 3-6 July 2018, p. 219-228
 • Skanavis C., Kounani A., (2018) Children Communicating on Climate Change: The Case of a Summer Camp at a Greek Island, in Leal Filho W et al (ed), Handbook in Climate Change Communication, Springer, 3:113-130

 

2017

 • Margariti, Α., Antonopoulos, Κ., Marini, Κ. and Skanavis , C., 2017. Evaluation of Tourists’ Comments using a Guestbook: The case of Linaria-Skyros, Greece, 9ος τόμος: Προστασία του Περιβάλλοντος της σειράς Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Παρασκευή Π. Καρανικόλα (επιμέλεια), Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, σελ. 12-20
 • Margariti, Α., Marini, Κ., Antonopoulos, Κ. and Skanavis , C. 2017. The Case of the Port of Linaria-Skyros, Greece: The Human Factor as the Main Dimension of Impression and Other Findings in the GUESTBOOK Tourists’ Evaluation, Psychology Research, 7(6): 335-343
 • Kουνάνη Α., Σκαναβή Κ., Κουκούλης Α., Μαρίπας- Πολυμέρης Γ., (2017) Ο Καταδυτικός Τουρισμός ως Μέσο Προώθησης της Αειφορικής Διαχείρισης των Παράκτιων Περιοχών, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαχείριση και Βελτίωση Παράκτιων Ζωνών, Αθήνα, 20-22 Νοεμβρίου, σ. 89-100
 • Αντωνόπουλος Κ., Πλάκα Β., Σκαναβή Κ., (2017) Καινοτόμα Προϊόντα για Συλλογή Πληροφοριών: Αποτελεσματικότητα και Διαφάνεια στο Λιμάνι της Λιναριάς Σκύρου, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαχείριση και Βελτίωση Παράκτιων Ζωνών, Αθήνα, 20-22 Νοεμβρίου, σ. 321-330
 • Πλάκα Β., Τσαγάκη- Ρεκλείτου Ε., Σκαναβή Κ., (2017) Σχεδιασμός Πακέτου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Το Λιμάνι ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαχείριση και Βελτίωση Παράκτιων Ζωνών, Αθήνα, 20-22 Νοεμβρίου, σ.101-111.
 • Σκαναβή Κ., Αντωνόπουλος Κ., Θεοδώρου Π., Βρατσάνου Κ., (2017) Νέες Εφαρμοσμένες Πράσινες Τεχνολογίες Αξιοποιούν τις Δυνατότητες της Παράκτιας Ζώνης: Η περίπτωση του Λιμένα της Λιναριάς Σκύρου, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαχείριση και Βελτίωση Παράκτιων Ζωνών, Αθήνα, 20-22 Νοεμβρίου, σ. 127-136.
 • Αυγερινός Ε., Αντωνόπουλος Γ., Σκαναβή Κ., Αντωνόπουλος Κ., (2017) Καινοτομία στην Προώθηση της Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Συμπεριφοράς: Σχεδιασμός Πλωτού Περιβαλλοντικού Εργαστηρίου, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διαχείριση και Βελτίωση Παράκτιων Ζωνών, Αθήνα, 20-22 Νοεμβρίου, σ. 113-125.
 • Skanavis, C., Kounani A., and Antonopoulos K. (2017) Community wind as a key to increasing public’s acceptance of wind farm installations in Aegean Islands: The case of Skyros Island. Proceesings of Sixth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2017) and SECOTOX Conference, pp 1087-1098.
 • Antonopoulos, K., Plaka, V., Mparmpakonstanti, A., Dimitriadou, D. and Skanavis, C., 2017, The Blue Port with a Shade of Green: The Case study of Skyros Island, Innovation ARABIA Health and Environment Conference Proceedings, S. Anwar, M.E. Sergany and A. Ankit (Eds) Hamdan Bin Mohammed Smart , University, Dubai, UAE, pp. 175-187
 • Skanavis, C. and Kounani, A., 2017,  Ecotourism as an Educating Tool for Encouraging Sustainable Development: The Case of Skyros Island, Innovation ARABIA Health and Environment Conference Proceedings, S. Anwar, M.E. Sergany and A. Ankit (Eds) Hamdan Bin Mohammed Smart , University, Dubai, UAE, pp. 188-197
 • Andriopoulos, C., Avgerinos, E., and Sκanavis, C., 2017, Is an Ecovillage Type of Living Arrangement a Promising Pathway to Responsible Environmental Behavior? Innovation ARABIA Health and Environment Conference Proceedings, S. Anwar, M.E. Sergany and A. Ankit (Eds) Hamdan Bin Mohammed Smart , University, Dubai, UAE, pp. 210-219
 • Nastoulas, I., Marini, K., and Skanavis, C., 2017, Middle School Students’ Environmental Literacy Assessment in Thessaloniki Greece, Innovation ARABIA Health and Environment Conference Proceedings, S. Anwar, M.E. Sergany and A. Ankit (Eds) Hamdan Bin Mohammed Smart , University, Dubai, UAE, pp. 198-209
 • Skanavis C., Kounani A., 2017. Greening of Greek Islands: Community Wind Approach at Skyros Island, Lifelong Learning and Education in Healthy and Sustainable Cities, Elsevier, pp.575-594

 

2016

 • Antonopoulos, K., Plaka, V. and Skanavis, C. 2016. Linaria port, Skyros: An environmentally friendly port community for leisure crafts. 13th International Conference “Protection & Restoration of the Environment”, Mykonos Island, Greece.
 • Papaionnidou, D., Sardi, C., and Skanavis, C. 2016. How close to being Green are the Greek Universities? 13th International Conference “Protection & Restoration of the Environment”, Mykonos Island, Greece, ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2016
 • Vamvakari, A., Zarkaveli, R., and Skanavis, C., 2016, Environmental Sensitivity of College Students,13th International Conference “Protection & Restoration of the Environment”, Mykonos Island, Greece
 • Skanavis, C., and Kounani, A., 2016, The environmental impacts of the refugees’ settlements at Lesvos Island,13th International Conference “Protection & Restoration of the Environment”, Mykonos Island, Greece,
 • Apostolopoulou, S., Grigoroglou, G., Karamperis, M., Skanavis, C., and Kounani, A., 2016, Environmental Summer Camp in a Greek Island, 13th International Conference “Protection & Restoration of the Environment”, Mykonos Island, Greece
 • Ntaiou, K.M., Oursouzidou, C., Skanavis, C. and Kounani, A., 2016, Assessment of Teachers’ Knowledge, Training, Perceptions and Participation in Environmental Education at a Greek Island,13th International Conference “Protection & Restoration of the Environment”, Mykonos Island, Greece
 • Barota, J., Giannakopoulou, H., Marini, K. and Skanavis, C., 2016, Investigation of the interview as a measuring tool for the environmental illiteracy in Greece, 13th International Conference “Protection & Restoration of the Environment”, Mykonos Island, Greece
 • Pollaki, S. and Skanavis, C., 2016, Evaluating the implementation of WWF Hellas program for a "Better Life", , 13th International Conference “Protection & Restoration of the Environment”, Mykonos Island, Greece

 

2015

 • Αντωνόπουλος, Κ., Σκαναβή, Κ. και Πλάκα, Β., 2015, Πλήρης Αξιοποίηση Χώρου και Δυνατοτήτων στο Λιμάνι Λιναριάς Σκύρου: Από τον Οραματισμό  στην Υλοποίηση, 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Τουριστικοί Λιμένες, Μαρίνες, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Έκδοση Εργαστήριο Λιμενικών Έργων, σελ. 101-111
TOP