Τουριστικό Παρατηρητήριο

Το Τουριστικό Παρατηρητήριο, είναι το μέσο παρακολούθησης και αξιολόγησης του τουρισμού, όπου μέσω συλλογής, ανάλυσης και διαχείρισης των σχετικών δεδομένων έχει ως απώτερο σκοπό την οικοδόμηση ενός στρατηγικού σχεδίου για τον τουρισμό στο νησί της Σκύρου. Η δημιουργία του είναι αποτέλεσμα έρευνας και υποστήριξης των Εργαστηρίων Τοπικής και Νησιώτικης Ανάπτυξης και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι συμμετέχοντες ερευνητές είναι ενεργά Μέλη του Skyros Project.

Μέσω της συστηματικής έρευνας, συλλέγονται πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία της τουριστικής δραστηριότητας. Διανέμονται ερωτηματολόγια στους τουρίστες και τους ιδιοκτήτες τουριστικών επιχειρήσεων και σε συνδυασμό με δεδομένα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, το Λιμενικό Ταμείο Σκύρου κλπ., προσδιορίζεται η  προσφορά και ζήτηση του τουρισμού. Τέλος, μέσω της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την τουριστική περίοδο (χρήση γης – χωρική κατανομή ενοικιαζόμενων δωματίων/ξενοδοχείων και κατοικιών, καταγραφή της κατανάλωσης νερού / ενέργειας, καταγραφή της παραγωγής αποβλήτων), υποδεικνύονται πολιτικές στην τοπική αυτοδιοίκηση για την προώθηση βιώσιμου τουρισμού. Το Τουριστικό Παρατηρητήριο, όπου έχει εδραιωθεί, αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο για την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Φωτογραφίες

TOP