Καλλιτεχνικό Εργαστήρι – Trash Art Project

Με το παρόν Καλλιτεχνικό Εργαστήριο δημιουργούμε Περιβαλλοντική Τέχνη (TrashArt), ένα νέο είδος Τέχνης, αυτό της «Ανακύκλωσης με τους Κανόνες της Τέχνης». Η έμπνευση αντλείται μέσα από όσα θεωρούμε απόβλητα και τα έργα που δημιουργούνται έχουν μια δημιουργική ερμηνεία της αμφίσημης σχέσης ανθρώπου και φύσης. Το συγκεκριμένο είδος Τέχνης έχει αισθητικό και οικολογικό αντίκτυπο, καθώς αναπτύσσεται με την χρήση υλικών που βρίσκονται στην φύση.

Μέσω του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου, του Project Trash Art και του Skyros Project, μιας βιωματικής προσέγγισης της γνώσης, οι εμπλεκόμενοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τη θεωρεία πράξη και να δρουν, καλλιεργώντας έτσι, δεξιότητες γνωστικές, επικοινωνιακές και συναισθηματικές. Η δράση του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου στην εκπαιδευτική κοινότητα,  αλλά και στους φοιτητές, τους βοηθά να αναπτύξουν τη στοχαστική τους κρίση, τις διερευνητικές τους δεξιότητες και την ικανότητα τους να διαλέγονται, να συνθέτουν και να συνεργάζονται σε συλλογικές δράσεις, μέσω του Skyros Project. Η ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των εμπλεκομένων, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο την Τέχνη, συμβάλλει στην διαμόρφωση υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και στην εξέλιξη τους σε ενεργούς και υπεύθυνους πολίτες. Η Τέχνη γίνεται στα χέρια τους εργαλείο αφύπνισης της κοινωνίας, καθώς όλα γύρω μας μετατοπίζονται και αλλάζουν.

Το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι χρησιμοποιεί την «σκουπιδοτέχνη» (TrashArt) από «άχρηστα» υλικά, από σκουπίδια και άλλα άχρηστα αντικείμενα, τα οποία ενώ θα κατέληγαν σε χώρους καύσης ή ταφής, τα μετατρέπει σε έργα σύγχρονης Τέχνης. Η καλλιτεχνική δραστηριότητα βοηθάει στην ενημέρωση του κοινού για τις περιβαλλοντικές ανησυχίες και στην βελτίωση της σχέσης μας με τον φυσικό κόσμο. Στόχος του να δημιουργήσει έργα περιβαλλοντικής τέχνης, με διαφορετική σκοπιά και αντικείμενα, φροντίζοντας στη προστασία του περιβάλλοντος με τη σωστή διαχείριση των υλικών μετά την χρησιμοποίησή τους.

Το "Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Ψηφιδωτών και Έργων Τέχνης Ανακυκλώσιμων Υλικών", γνωστό ως TrashArt, είναι μια πρωτοποριακή δράση στο Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας -Lab- Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής της ακαδημαϊκής Μονάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας του Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - University of WestAttica. To Trash Art αναδύθηκε μέσα από το πολυβραβευμένο πρόγραμμα Skyros Project, το οποίο σηματοδοτεί την συνεργασία της Μονάδας με το Λιμενικό Ταμείο Σκύρου όπου προωθούνται δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Συνιδρυτές του Skyros Project είναι η Καθηγήτρια του ΠΑΔΑ, κα Κωνσταντίνα Σκαναβή και ο Πρόεδρος του ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΚΥΡΟΥ - SKYROSPORT, κος Κυριάκος Αντωνόπουλος. Επικεφαλής του TrashArt Project είναι ο υποψήφιος Διδάκτορας Γιάννος Θεοδούλου.

Συνειδητοποιώντας πως η ζωή μας, μέσα από την Τέχνη και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, είναι μια σειρά προκλήσεων με σκοπό να αναπτυχθούμε και να εξελιχθούμε πάμε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε και να αλλάξουμε το περιβάλλον μας. Η επαναχρησιμοποίηση υλικών θα γίνει έργο Τέχνης. «Τα σκουπίδια του ενός, ο θησαυρός του άλλου». Πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε ότι αποτελούμε ο καθένας μας έναν κρίκο στην αλυσίδα που ονομάζεται σωτηρία του πλανήτη. Σκοπός μας λοιπόν η επαναχρησιμοποίηση τους.

Η Τέχνη ως εκπαιδευτικό εργαλείο χρησιμοποιείται για την επίτευξη παιδαγωγικών στόχων και γνωσιακών δεξιοτήτων στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Δημιουργίες του Καλλιτεχνικού εργαστηρίου μέσα από το Project TrashArt είναι:

α) Μια σειρά έργων ψηφιδωτών από ανακυκλώσιμα και επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά που κοσμούν εξωτερικούς χώρους με απώτερο σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Με την εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας, παιδιών, μαθητών και προπτυχιακών φοιτητών τα καλοκαίρια το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ταξιδεύει στη Σκύρο και στο λιμάνι της Λιναριάς όπου όλοι μαζί δημιουργούν μέσα από «άχρηστα» υλικά, έργα τέχνης. Μπορεί λοιπόν να θαυμάσει κανείς τέσσερα (4) μεγάλα ψηφιδωτά διαστάσεων 1,20mx 1,00m.

β) Η συνεργασία του Skyros Project με το Κολλέγιο Αθηνών που πραγματοποιήθηκε την περίοδο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2021 και κατασκευάστηκαν τέσσερα (4) ψηφιδωτά έργα διαστάσεων 1,20mx 1,00m από ανακυκλώσιμα και επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά, μέσω της βιωματικής συμμετοχής των εκπαιδευτικών, που κοσμούν τους χώρους του Κολλεγίου Αθηνών. Απώτερος σκοπός των συμμετεχόντων ήταν η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση τους μέσω της Τέχνης ως μορφή “Οικοθεραπείας’’.

 γ) Συμμετέχει σε φεστιβάλ, σχολικά προγράμματα και σε εκπαιδευτικά συνέδρια.

Φωτογραφίες

TOP