Συνέδρια

Το Skyros Project πρωτοστατεί στη ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ για μια ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ με σεβασμό στο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ως τουριστικό πρότυπο παρουσιάστηκε το λιμάνι της Σκύρου www.linariaport.gr και το “Skyros Project”

Το λιμάνι της Λιναριάς, το μικρότερο του δικτύου των 114 Ευρωπαϊκών «πράσινων» Λιμανιών «ECO PORTS», επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει τα μικρά Ευρωπαϊκά λιμάνια στο μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό συνέδριο για τα Λιμάνια.

Το συνέδριο είχε θέμα τις επιπτώσεις των ψηφιακών μετασχηματισμών στις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού.

Το συμπόσιο απευθυνόταν σε όσους εργάζονται ή ασχολούνται γενικότερα με την εκπαίδευση και την κλιματική αλλαγή.

Το συμπόσιο είχε ως κύρια θεματολογία την εφαρμογή της θεωρίας και των πρακτικών της αειφόρου ανάπτυξης στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αντικείμενο του συνεδρίου ήταν ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η διαχείριση λιμενικών, παράκτιων και υπεράκτιων έργων με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και στην προσαρμογή τους σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής.

Το συμπόσιο επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που παρουσιάζονται στην επικοινωνία του φαινομένου της αλλαγής του κλίματος σε διάφορα ακροατήρια.

Το συνέδριο είχε σκοπό να προωθήσει την ανταλλαγή της επιστημονικής γνώσης και της τεχνογνωσίας, προκειμένου να αναπτυχθούν αποτελεσματικές στρατηγικές για την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών, προωθώντας μία ευρεία συνεργασία.

Το συνέδριο είχε σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με βασική θεματολογία τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιωτικών λιμένων.

Το συνέδριο είχε σκοπό αφενός την ανταλλαγή ιδεών και αφετέρου την αναζήτηση καινοτόμων λύσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομιών στον αραβικό κόσμο.

Στα πλαίσια της διεξαγωγής του συνεδρίου ανακοινώθηκαν ακαδημαϊκές και ερευνητικές εργασίες και πραγματοποιήθηκε έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών συναφών με την αστική αειφορία και την Kυκλική Oικονομία.

Το συνέδριο είχε σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων που σχετίζονται με τα επίκαιρα ζητήματα της προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος μεταξύ διαφόρων ομάδων της επιστημονικής κοινότητας.

Το συνέδριο είχε στόχο την ενημέρωση, την ανταλλαγή απόψεων και την προώθηση της τεχνογνωσίας στον ευαίσθητο χώρο της παράκτιας ζώνης.

Το συνέδριο είχε σκοπό μεταξύ άλλων τη διερεύνηση τρόπων για την αντιστροφή ή την επιβράδυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Το συνέδριο είχε σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων που σχετίζονται με τα επίκαιρα ζητήματα της προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος μεταξύ διαφόρων ομάδων της επιστημονικής κοινότητας.

Το συνέδριο είχε στόχο την ενημέρωση, την ανταλλαγή απόψεων και την προώθηση της τεχνογνωσίας και των πρακτικών στο χώρο των λιμένων και των εγκαταστάσεων για σκάφη αναψυχής.

TOP