Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Προαγωγή Υγείας”

Σε μία περίοδο που η δημόσια υγεία κλονίζεται και τα περιβάλλον πλήττεται ολοένα και περισσότερο, οι γνώσεις αλλά και η εξειδίκευση των επιστημόνων πάνω σε αυτά τα ζητήματα είναι απόλυτα χρήσιμες.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσφέρει νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σχετικά με την “Περιβαλλοντική Επικοινωνία και την Προαγωγή Υγείας” ξεκινά για την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021.

Στόχος του προτεινόμενου ΠΜΣ είναι η χάραξη ενός νέου δρόμου εκπαίδευσης που πρωτοπορεί στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα – δεδομένου ότι δεν υφίσταται έως σήμερα αντίστοιχο ΠMΣ στην Ελλάδα. Το ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Προαγωγή Υγείας» εστιάζεται στην παροχή δεξιοτήτων ώστε οι εκπαιδευόμενοι να  μπορούν να χειρίζονται με επιτυχία το πεδίο της Επικοινωνίας σε θέματα Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγείας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών