Βραβείο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για το καινοτόμο πρόγραμμα «Περιβαλλοντική Καμπάνια ΣΚΥΡΟΣ 2015» στο Λιμάνι της Λιναριάς Σκύρου

TOP